Nytt Ryfast-forslag ble forkastet umiddelbart

Regionvegsjefen og distriktsvegsjefen i Statens vegvesen begravde i realiteten det nye forslaget samme dag som det ble presentert.