- Toska vil bytte Munch-malerier mot lettere soning