Alle spor slutter på Ullandhaug

Ved trafostasjonen ovenfor Auglendsveien brant ranerne bilene ogeventuelle spor i går. Men politiet håper og tror ranerne fortsatter i distriktet.