Anmelder hønseslakteri på Nærbø

I november 2003 ble flere norske slakterier kontrollert av EFTAs overvåkingsorgan ESA. I går kom rapporten, og den påpeker flere tilfeller av grov dyremishandling i forbindelse med slakting og dyretransport i Norge.