- Elevbedrift stopper mobbing

Gode læringsmiljøer hindrer mobbing, mener Håkon B. Landråk. Han mener elevbedrifter er et slikt godt miljø.