Sola må svare Sivilombudsmannen

Sola kommune må svare på hvorfor de har brukt så lang tid på å behandle innbyggerinitiativet i Tananger.