Vernere til kamp for Jørpelandselva

Naturvernere motsetter seg ytterligere kraftutbygging i Jørpelandselva.