Stavanger i overskudd

Stavanger kommune fikk et driftsoverskudd på 35 millioner kroner i fjor og må i år dekke inn bare 1 million kroner fra tidligere års underskudd. Med andre ord: Nu går det meget bedre.