Dette er skjenkeringen

Skjenkeringen ble vedtatt i 1995, men grensene er senere noe endret.