Turisme til halv pris

Eit felles reiselivsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren er bra, meiner rådmannen i Klepp. Klepp vil gjerne vera med, men berre om dei slepp unna med halv kontingent. Grunngjevinga er lite reiselivsaktivitet i Klepp.