Forsand får ny fasade

I Forsand planlegges det sentrumsnære boliger der Lysefjorden møter Høgsfjorden. Tomtene legges helt i sjøkanten.