Spleiselaget i Sandnes var lovstridig, nå kan det komme krav om erstatninger

Utbyggere i Sandnes sentrum har i flere år betalt inn til et spleiselag som er lovstridig. Nå legger kommunen om praksisen. I kjølvannet kan det dukke opp erstatningssaker.

Opprustningen av Langgata er blant sentrumstiltakene som delvis finansieres av det såkalte spleiselaget for utbyggere i sentrum.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Alle private utbyggere i Sandnes har de siste årene vært med på å spleise på gangveier, parker, gangbroer og kollektivanlegg i hele sentrum.

Utbyggerne har betalt et fastlagt kostnadsbidrag til et fond. Dette er fastsatt i Kommunedelplan for sentrum 2011–2025.

Bidraget har blitt beregnet etter antall kvadratmeter og er fra 2017 på:

  • 1080 kroner per kvadratmeter bolig
  • 745 kroner per kvadratmeter næringsbygg

NCC klaget på spleiselaget

– Praksisen er i strid med plan- og bygningsloven, hevdet advokatfirmaet Harris, på vegne av utbygger NCC, nå Bonava Norge, for halvannet år siden.

Bonava har bygget leilighetene Sanz Terasse på Hana, og måtte betale 9 millioner kroner til spleiselaget.

Blokkene Sanz Terasse er bygget av NCC, som nå heter Bonava Norge. Firmaet har betalt 9 millioner kroner i kostnadsbidrag, men valgte å klage på praksisen. Nå gjør Sandnes kommune endringer.

Etter at Bonava klaget, har også Sivilombudsmannen dukket inn i materien og konkludert med at praksisen er i strid med loven. Nå endrer kommunen praksis. En sak om endringene behandles i bystyret neste uke.

– Det er på sin plass at Sandnes kommune følger opp uttalelsene fra Sivilombudsmannen, sier Katrine Lillejord i advokatfirmaet Harris, som har representert Bonava Norge.

Deler sentrum inn i 10–12 soner

Enkelt fortalt har tvisten dreid seg om om hvorvidt kommunen kan pålegge utbyggere å betale for tiltak som skal utføres et annet sted i sentrum.

Det ha også blitt stilt spørsmål ved om småbåthavn, gjestehavn og kunstnerisk utsmykning er tiltak som kommunen kan kreve at utbyggere er med og spleiser på.

Kommunen har hevdet at deres praksis hindrer gratispassasjerer og er mer rettferdig, men endrer altså nå sin praksis.

Rådmannen har satt ned en gruppe som har jobbet med den komplekse saken. Nå foreslås det at sentrum deles inn i 10 til 12 mindre soner. Utbyggerne må betale kostnadsbidrag for tiltak i den aktuelle sonen.

– Vi tar også ut småbåthavn, gjestehavn og kunstnerisk utsmykning. Dette er tiltak kommunen skal finansiere selv, sier kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen.

Les også:

Foreslår flere prisgrupper

Rådmannen foreslår også at bidragene deles inn i flere prisgrupper. Til nå har utbyggerne betalt en sum per kvadratmeter for utbygd bolig (1080 kroner) og en sum per kvadratmeter utbygd næring (754 kroner).

Med ny ordning vil bidraget kunne variere fra 300 til 1300 kroner per kvadratmeter.

Siden 2011 er det innbetalt 66 millioner kroner til fondet. Opprusting av Langgata, ny undergang under jernbanen og omlegging av Elvegaten er blant tiltakene som er finansiert. Utbyggerne har betalt 70 prosent, kommunen 30 prosent i spleiselaget.

Denne undergangen er blant tiltakene i Sandnes sentrum som er finansiert med GASS-fondet, eller spleiselaget, som alle utbyggere i Sandnes sentrum har måttet betale til.

Tiltak til en kostnad av 800–850 millioner kroner er planlagt finansiert av fondet.

– Etter innspill fra Sivilombudsmannen vil de fleste av tiltakene i framtiden finansieres 100 prosent av utbyggere, mens kommunen tar seg av småbåthavn, gjestehavn og kunstnerisk utsmykking. Når vi deler sentrum inn 10–12 soner betyr det at noen utbyggere må betale mer enn før, andre mindre enn før, sier kommuneadvokaten.

Kan komme krav om erstatning

– Kommer NCC til å kreve erstatning?

– Foreløpig kan vi kun si at det er godt mulig at det kommer et etterspill i form av krav om tilbakebetaling og/eller erstatning. Det har allerede vært en innledende dialog med kommunen vedrørende konsekvensen av Sivilombudsmannens uttalelse, sier Lillejord, på vegne av Bonava.

– Hvordan stiller kommunen seg til eventuelle erstatningskrav?

– Hvis de dukker opp, må vi behandle dem som enkeltsaker, sier kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen.

Publisert: