4 av 10 fastleger er over 50 år: Unge fastleger ønsker fast lønn og lavere arbeidsbelastning

Rogaland legeforening er bekymret over fastlegers høye arbeidsbelastning, og tror at løsningen kan ligge i å rekruttere flere nyutdannede leger. Det kan være lettere sagt enn gjort.

Publisert: Publisert:

Maria Borgen hadde deler av turnusperioden sin ved et legekontor, og synes at det var så utfordrende at hun i dag er vikar ved Stavanger Medisinske Senter. Men hun ikke forplikte seg til faste pasientlister. Foto: Pål Christensen

 • Petter Klund
  Journalist
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Aftenbladet har tidligere skrevet at mange tusen pasienter i Stavanger kan stå uten fastlege i egen kommune fordi mange fastleger er i ferd med å pensjonere seg, og få unge vil overta.

– Det er en stor usikkerhet knyttet til å være fastlege, både faglig og økonomisk. Som fastlege jobber man mer selvstendig, selv om jeg har muligheten til å støtte meg på kollegaer hvis jeg er usikker. Vi er også selvstendig næringsdrivende med de utfordringene det gir. En fast lønn med provisjonsordninger og sikrere rammer kunne ført til at det ble mer ettertraktet blant unge, sier Maria Borgen (29).

Hun ble ferdig med turnusen sin for et år siden, og har siden den gang vært vikar ved Stavanger Medisinske Senter. Hun har stor forståelse for at andre nyutdannede leger ikke ønsker å forplikte seg til faste pasientlister. Hun vil heller ikke forplikte seg til noe før hun er helt sikker.

– Jeg trives veldig godt på legekontoret. Man får et tettere forhold til pasienten, i tillegg til at jeg får daglige utfordringer. Men jeg er også tenkt på andre spesialiseringsmuligheter, sier hun.

Les også

LES OGSÅ: Fastlege Thomsen vil pensjonere seg, men fryktar ingen vil ha jobben hans

Les også

LES OGSÅ: Fryktar 3000 pasientar må ut av Stavanger for å få fastlege

Høyt arbeidspress

Selv om Borgen ikke har spesialisert seg innen allmennmedisin, har hun lagt merke til et høyt arbeidspress ved Stavanger Medisinske Senter. Etter kjapp hoderegning, kommer hun fram til at en vanlig dag består av minst 20 konsultasjoner.

– Det er krevende, men det hadde vært enda verre om jeg hadde hatt barn og familie, sier hun.

Ifølge en undersøkelse som er utført av Trønderopprøret, er en gjennomsnittlig arbeidsuke på 56 timer per uke. Rogaland legeforening mener at noe må gjøres for å avlaste arbeidstrykket.

– I løpet av de siste tre årene, har en del av oppgavene blitt flyttet fra sykehus til primærhelsetjenesten, som har ført til at fastlegene har fått en travlere hverdag. Vi bør videreutvikle primærhelsetjenesten, slik at den settes i bedre stand til å møte oppgaveoverføringen fra sykehusene, forteller foreningens leder Jan Robert Johannessen til Aftenbladet.

Maria Borgen undersøker øret til en av hennes pasienter. Foto: Pål Christensen

Større fokus i utdanningen

Borgen hadde deler av sin turnusperiode ved Tananger legesenter, noe som bidro til å øke interessen rundt allmennmedisin. Hun studerte medisin i utlandet, men tror at fokuset rundt å starte som fastlege kan bli bedre i utdanningen, både fra egne erfaringer, og fra det hun har hørt fra venner ved norske universiteter.

Det forslaget støttes av Stavanger kommunes helsesjef, Tord A. Haaland.

– Jeg tror den viktigste faktoren for å gjøre allmennmedisin mer attraktiv, vil være å gi faget enda større plass i utdanningen. Jeg tror det vil være veldig viktig å gi medisinstudentene allmennmedisinske rollemodeller tidlig i studiet. Dette kan oppnås ved at studenten har langvarig tilknytning til en og samme fastlegepraksis gjennom hele utdanningsløpet, sier helsesjefen.

Han legger til at det forventes at fastlegene skal delta på mange arenaer, noe som også har blitt bestemt av samhandlingsreformen.

Les også

LES OGSÅ: Leste i avisen at faren var akuttinnlagt på sykehus

Les også

LES OGSÅ: Sykepleiere roper om hjelp og er bekymret for akuttpasientene

Et generasjonsskifte

Helsesjefen er tydelig på at kommunen ønsker å ha en god blanding mellom erfarne og litt mindre erfarne leger.

– For mange unge leger som ønsker å bli fastlege kan det virke utfordrende å drive sin egen virksomhet. Derfor er det viktig med erfaringsoverføring i samme praksis, slik at de kan lære av de erfarne legene, mener han.

Samtidig opplever de et generasjonsskifte, der planlegging er et viktig stikkord når en lege nærmer seg pensjonsalder. I Stavanger kommune er 39 prosent av fastlegene over 50 år.

– Når en lege nærmer seg pensjonsalder, prøver vi å utlyse to nye stillinger i stedet for en. Grunnen til at vi gjør det er både for å rekruttere nye leger som vil få lavere startkostnader, og ved at vi avlaster arbeidstrykket. Vi har også muligheten til å tilby starttilskudd, som er finansiert gjennom Helsedirektoratet, avslutter han.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke i forbindelse med skoleprosjekt

 2. For første gang kjørte over 10.000 gjennom Ryfylketunnelen i løpet av ett døgn

 3. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 4. Ka då ittepå skilsmissen?

 5. Bjørshol mister serieåpningen – De Lanlay kjemper mot klokken

 6. Mann til sykehus etter arbeidsulykke

 1. Fastlegene
 2. Helse
 3. Rekruttering
 4. Stavanger
 5. Legeforeningen