Preikestol-salget: - Bør ikke få splitte opp og selge 2600 dekar

Rådmannen i Strand vil krympe kraftig inn på arealet som Stavanger turistforening får dele fra og selge i Preikestol-området.

Stavanger turistforening signerte nylig to salgsavtaler i Preikestol-området.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I sist uke signerte Stavanger turistforening to salgsavtaler. Norwegian Experience kjøper Preikestolen fjellstue og den gamle Preikestolhytta for 60 millioner kroner. Arealet er 1800 dekar. Stiftelsen Preikestolen skal betaler 29,6 millioner kroner for Preikestolen parkering. Dette arealet er 800 dekar.

Etter salget skal Stavanger turistforening sitte igjen med 6200 dekar i fjellheimen og den nedlagte gården Torsnes. Stavanger turistforening søkt om fradeling av tre parseller - Torsnes, fjellstua og parkeringen.

7. februar skal søknaden behandles av Forvaltningsutvalget i Strand kommune. Innstillingen fra rådmannen er negativ til å godkjenne fradeling slik som omsøkt, men konkluderer at kommunen kan gi løyve til en mindre omfattende oppsplitting. Nærmere bestemt arealet som er regulert til reiseliv.

Får bare dele fra 72 dekar

– Vi anbefaler at Stiftelsen Preikestolen får parkeringsplass med kiosk. Dette utgjør 24 dekar. Norwegian Experience får en del av det regulerte område rundt fjellstua, og et areal ned mot Refsvatnet. Dette utgjør 48 deker, og er et betydelig mindre areal enn det partene har avtalt seg i mellom, sier plansjef Sven Norland i Strand kommune.

Stavanger Turistforening er eigar av gården Vatne, som omfattar Preikestolen fjellstue, Preikestolhytta og et serviceanlegg med kiosk, parkering, toaletter. Totalt er eiendommen på 8852 dekar.

Daglig leder i turistforeningen, Preben Falck, har ikke fått vurdert hva forslaget vil bety for salget, hvis det vedtas.

– Vi må se nærmere på dette og få bedre forståelse for hva som ligger bak. Etter at vi annonserte at vi arbeidet med denne løsningen, har vi fått mange tilbakemeldinger, også fra kommunen, om at det ble sett som positivt at vi ville dele eiendommen og selge en del av den til stiftelsen Preikestolen, i stedet for bare å selge alt under ett til en privat aktør, kommenterer Falck.

Når det gjelder arealet som Stiftelsen Preikestolen skal kjøpe, mener Rådmannen i Strand at stien bør reguleres i sin helhet fram til og med Preikestol-platået, for å sikre natur og naturmiljøet som gjenspeiler seg i dagens naturmangfoldlov.

Arealet som Norwegian Experience skal kjøpe, er for stort, siden bare en del av området er regulert til reiseliv, mener rådmannen. Uten en godkjent plan blir en søknad om fradeling av 1800 dekar svært mye. En søknad bør, ifølge rådmannen, «uten tvil være mer konkretisert og konsekvensanalysert ut fra behov og eller framtidige planer for turismen».

Rådmannen går inn for fradeling av dette arealet. Parsell 1 utgjør 24 dekar til parkering. Parsell 2 utgjør 48 dekar til turisme/næring.

– Først må det lages planer

I denne saken mener rådmannen at hensynet til kommuneplanen og fylkesdelplan for Preikestol-området blir vesentlig tilsidesatt. Det er sterke allmenne interesser i området, og for å kunne utøve tilfredstillende styring av interessene bør man videreutvikle området gjennom utarbeiding av planer, heter det i vurderingen til rådmannen.

– Vi tillater ikke oppdeling av Vatnegården utenom plan, av hensyn til allmenne interesser, forvaltningen av området, reiselivet og andre grunneiere. Vi ønsker å involvere hele næringen og andre som har meninger om hvordan området skal forvaltes i framtiden. Først må det lages planer som sier noe om bruken av området, før de får dele eiendommen opp i parseller, sier plansjef Sven Norland.

Saken må til uttalelse hos Fylkesmannen i Rogaland før endelig vedtak kan fattes.

Publisert:
 1. Preikestolen
 2. Strand
 3. Strand kommune
 4. Preikestolen fjellstue
 5. Preikestolhytta

Mest lest akkurat nå

 1. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 2. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 3. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 4. Ryfylke har fått sin første vingård

 5. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 6. Ny utrolig rekord for Haaland