Slik vil Frp løse «gutteproblemet»

STAVANGER: Dobbelt så mange gutter som jenter mottar spesialundervisning og guttene får dårligere karakterer enn jentene. Frp lanserer 11 tiltak som de mener vil hjelpe på problemet.

Kristoffer Sivertsen, som er leder av Stavanger Frp, kommer med en liste på elleve tiltak mot svake skoleresultater blant gutter.
 • Cornelius Munkvik
  Cornelius Munkvik
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Fremskrittspartiet har jobbet frem 11 konkrete tiltak mot svake skoleresultater hos gutter i forbindelse med saken som behandles i kommunalstyret for oppvekst neste uke.

Bakgrunnen er at Stavanger-elevenes standpunktkarakterer viser at jentene scorer inntil 0,5 karakterpoeng bedre enn guttene. I følge Thomas Nordahl som er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, tilsvarer forskjellen ett undervisningsår.»

LES OGSÅ: Skolen passer bedre for jenter enn for gutter, innrømmer politikere

- Det er ikke nok å tenke at guttene må ta seg sammen. Det er skolesystemet som må ta seg sammen. Frp mener at enhetsskolen svikter guttene og at vi for alvor ser konsekvensen av at alle skal bli utsatt for nøyaktig det samme pedagogikkopplegget. Nå trenger vi handlingskraft før det er for sent for guttene, sier Kristoffer Sivertsen, som er leder i Stavanger Frp.

Viktig repetisjon

Sivertsen, som er fraksjonsleder i kommunalstyret for oppvekst og kultur og idrett mener at det aldri har vært viktigere å ha kontroll på hvor elevene ligger i mestringslandskapet underveis.

Les også

Skolen er ikke tilpasset jenter – tvert om!

Les også

– Det hjelper ikke å sette strøm på gammel pedagogikk

- Derfor står det sentralt å ha full kontroll på elevenes mestring av lekser/repetisjonsstoff, slik at strukturen for den enkelte eleven kan tilpasses sine egne forutsetninger. Målet er at flest mulig elever skal få mest mulig ut av sine forutsetninger, sier han.

Sivertsen mener at repetisjon har en viktig læringsfunksjon.

- Vi må derfor ha en ny tilnærming til kunnskap ved å la elever som trenger å gjenta undervisningen få mulighet til å delta i parallellklassers undervisning i basisfagene. For mange elever er ikke én gjennomgang av et emne nok. Ettersom elever lærer ulikt vil det være hensiktsmessig at de får mulighet til å oppleve en annerledes pedagogisk fremstilling fra andre lærere, sier han.

Tidlige oppførselskarakterer

Etablering av skoleinterne oppfølgingsteam i basisfagene norsk, engelsk og matematikk, kan hjelpe med å sikre at det blir satt inn ekstra oppfølging hvor det er faglig nødvendig, mener han.

LES OGSÅ: Mye må endres skal skolen favne alle, mener skoleforskere

- Elever som sliter med mestring prøver gjerne å kamuflere dette gjennom å bråke, lage forstyrrelser. Det vil derfor være fornuftig å innføre orden og oppførselskarakter allerede i barneskolen for på et tidlig tidspunkt å skape en motvekt til bråk og forstyrrelser hos den enkelte elev. Samtidig må lærer være en tydelig leder som etablerer gode rutiner for oppførsel i klasserom og oppstart av undervisningstimer, fortsetter Sivertsen.

Frp-lederen mener at mannlige rollemodeller i skoler er viktige for gutter.

- Det er også viktig med mannlige forbilder når det kommer til lekser. Slik at guttene synes det også er nyttig og kult med lekser. Det vil også være nyttig for elevene med lengre friminutter for å få ut mer energi og ha mer lek før det er time og det skal læres, sier han.

Frps forslag til tiltak:

 1. Økt kommunikasjon med foreldre om elevens mestring av lekser/repetisjonsstoff.
 2. Økt oppfølging fra lærer i timene for å sjekke hvorvidt elevene mestrer pensum.
 3. Lengre friminutt.
 4. Individuelt tilpasset skolehverdag for elevene etter eget nivå. Etablere strukturer for den enkelte elev. Etablere forventninger og krav til den enkelte elev.
 5. Etablere skoleinternt oppfølgingsteam i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.
 6. Ny tilnærming til kunnskap. La elever også følge andre klasser i basisfagene norsk, engelsk og matematikk.
 7. Økt variasjon i pedagogisk tilnærming. Alle elever er unike, og alle lærer ikke likt.
 8. Orden og oppførselskarakter på barneskolen. Mange elever bråker for å ta vekk fokus på at de ikke mestrer fagene. Dette blir en motvekt.
 9. Økt bruk av spesialpedagoger i klasserommet med elever med lavere nivå.
 10. Større kartlegging av dysleksi, adhd, og andre læringsvansker.
 11. Engasjere fedre i skolen. Flere mannlige rollemodeller.
Publisert:
 1. Kristoffer Sivertsen
 2. Undervisning
 3. Stavanger
 4. Oppvekst
 5. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Forslag om stor gassterminal på Talgje

 2. Etter «vaksine-brevet» begynte Heart å føle press. Nå melder hun seg ut av MDG

 3. Jakob Ingebrigtsens nye naboer på Lura synes huset hans blir for svært

 4. Politiet advarer mot svindel-mail: - Ikke svar og blokker avsender

 5. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 6. Bjelland vant kontrakt på 391 millioner