Brann i kompressor på Tau Mølle

Kraftig røykutvikling har gjort en del skade på bygget.