• Glassjenta_fengseldsc_181402.jpg Rune Vandvik

Her er Ida på vei til soning i fengsel

Lagmannsretten har stadfestet at Ida (18) må sone i fengsel. Ida sa ja til ungdomsstraff utenfor fengsel. Men dommerne tvilte på hennes motivasjon.