• Solfrid Lerbrekk og Eirik Faret Sakariassen i SV vil kjempe for at arbeidsledige på dagpenger får feriepengene tilbake.

Sommerferie uten feriepenger for arbeidsløse

Fikk du feriepengene denne uka? I år er første gang arbeidsledige i Norge ikke får feriepenger. For mange kommer det som et sjokk.