Friske folk fyller ventelistene

Av 400 på venteliste, hadde over 200 av dem ingenting der å gjøre. De var ferdigbehandlet ved andre sykehus.