• Denne hengeren var uten bremser og tilhengerens lyskontakt manglet slik at den manglet alt av lys. Vegvesenet

Vegvesenet dro inn 28.500 kroner til statskassen

18 personer fikk 1500 kroner hver i bot for å kjøre uten bilbelte.