• Disse rørene er fylt med sand, hvor svalene kan grave ut ganger. Svein Tønnesen håper dette skal være lokke de truede fuglene. Tor Inge Jøssang

Bygger høyhus for trekkfugler

Disse moderne fuglekassene kan snart bli sommerkoloni for hundrevis av sandsvaler.