• Stavanger kommune solgte tomta på Siriskjær til utbygging av i alt 128 leiligheter. Hva som skulle skje med havnevirksomheten kloss inntil, ble ikke avklart. Nå knuffes det kraftig på kaikanten. Cornelius Munkvik

Havnestrid mot nye høyder

Trekantstriden på Siriskjær mellom Stavangerregionen Havn IKS, Stavanger kommune og utbygger Kruse Smith raser videre.