Begravet på bossplassen

Etter å ha blitt slept, dratt, løftet og kjørt i to dager fikkendelig spermhvalen fred. Bossplassen på Sele ble siste hvilested.