• Gata er den samme, huset er det samme og folkene er de samme, men det er gått nesten 11 år siden bildet ble tatt. Fra venstre Arne Ø. Joakimsen, Jack I. Bråten og Leif Birger Hovland. Joakimsen og Hovland representerer Herlige Stavanger AS, Bråten representerer huseier. Egil Eriksson

Omsider restauranthus, 11 år etter

Se nøye på dette bildet. Det er tatt i januar 2004. Nå er de samme folkene i sving igjen for å selge mat og drikke i huset som tidligere rommet Helge Myhre Skipshandel.