• Havneparken AS er et selskap der Sandnes Tomteselskap er sentral aktør, men har med flere andre eiere.

Deler risiko med private aktører

Kommunale Sandnes Tomteselskap samarbeider med private utbyggere, danner aksjeselskap og begrenser offentlighetens innsyn.