• Barnevernsleder Jakob Bråtå i Karmøy kommune har bedt tilsynsmyndighetene om blant annet å finne ut om Ida har fått tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp etter at hun i januar 2014 kom under offentlig omsorg. Kristian Jacobsen
    Galleri

Glassjenta fikk ikke traumehjelp

Flere ganger de første månedene etter at barnevernet hadde tatt over omsorgen for Ida fastslo psykologer at 15-åringen var traumatisert og trengte behandling. Hjelpen kom ikke før etter massiv utagering.