• Barnevernsleder Jakob Bråtå i Karmøy kommune har bedt tilsynsmyndighetene om blant annet å finne ut om Ida har fått tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp etter at hun i januar 2014 kom under offentlig omsorg. Kristian Jacobsen

Glassjenta fikk ikke traumehjelp

Flere ganger de første månedene etter at barnevernet hadde tatt over omsorgen for Ida fastslo psykologer at 15-åringen var traumatisert og trengte behandling. Hjelpen kom ikke før etter massiv utagering.