• Petra Skarstein Valheim ønsker velkommen til gards, i Skogsbakken 28. Fredrik Refvem

Første trehus-pris utenfor trebyen

— Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle vinne verneprisen, sier Petra Skarstein Valheim i Skogsbakken 28 på Jåttå. Men begrepet trehusbyen får en ny dimensjon når du besøker den 83-årige damen på småbruket ute på Jåttå.