• Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen i kafeen på sykehotellet. Der skal en kvinne tidligere i år ha utgitt seg for å være forsker og spurt ut kreftpasienter uten å ha noen papirer i orden. Fredrik Refvem

"Forsker" spurte ut kreftpasienter uten lov

En kvinne uten helsefaglig bakgrunn har flere ganger kontaktet kreftpasienter på pasienthotellet uten lov og uten å ha arbeidstillatelse. Sykehusledelsen reagerer kraftig. Kvinnen sier hun bare ville være frivillig støtte.