• Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ønsker velkommen til Statens Hus der flere etater skal jobbe sammen mot arbeidslivskriminalitet. Fra venstre Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, politimester Hans Vik, regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet og direktør Sverre Lindahl i Nav Kontroll. Jon Ingemundsen

Felles kamp mot kriminalitet i arbeidslivet

Fem offentlige organer i Stavanger-regionen slår pjaltene sammen for å demme opp for økende kriminalitet i arbeidslivet.