Skattekrav for norsk mat ble tungt å svelge

To bedrifter og om lag 1500 polske arbeidstakere fikk ikke gjennomslag for at polske matpriser skal danne grunnlag for norske skatteregler.