110 selvbyggerhus blir utsatt

Selvbyggerfeltet på Tastarustå blir utsatt. Bare 90 av søkerne oppfyller kravene som stilles av kommunen.