Sand Mottakssenter blir lagt ned i juni

I tillegg til nedlegginga på Sand reduserer Utlendingsdirektoratet(UDI) drifta ved mottaka på Nærbø i Hå, og i Skudenes på Karmøy.