Tvangssendt hjem

En nyoperert mann med store smerter fikk en uhyre lang hjemtur fra Rikshospitalet. Pasienten fortviler, og faren raser.