Fare for to sengeposter ved Sandnes sykehus

Atter en gang trues Sandnes sykehus med nedleggelse. Det foreligger et forslag om å fjerne de to sengepostene med 44 senger. Det kan bety kroken på døra.