Ansatte lærte av hverandre

Stavanger kommune har 7000 ansatte. I går informerte de hverandreom hva som skjer i de ulike sektorene.