Sjokkerte sjåførkolleger frykter nye ulykker

— Du tenker ikke at en slik ulykke skal skje deg, men det ligger iunderbevissheten. Tankene blir forsterket når en slik ulykke skjer,sier verneombud Joar Knutsen i Nettbuss Vest AS.