Ber om å få opna sinter- verket

Eramet Sauda har søkt Statens forurensningstilsyn (SFT) om å få starta sintervekret igjen.