Politikere i tvil om ny avfallsplass

Ny avfallsplass for IVAR-regionen bør hverken ligge på Breimyr i Sviland bydel eller noen av de fem andre aktuelle stedene i regionen. Flertallet i utvalg for byutvikling i Sandnes ber om at det letes etter helt andre lokaliseringer.