Selge Rådhuset?

Flere politikere mener resultatene av den planlagte ombyggingen i Rådhuset blir for små og få.