Lavere gebyr i bom-ringen

Gebyret for å få utsatt betaling i bomringen på Nord-Jæren går ned fra 30 til 20 kroner.