Etterlyser tobakktyver

Tysvær lensmannskontor etterlyser en hvit varebil med blå firmalogo etter et innbrudd hos dagligvarebutikken Hauge & co i Nedstrand.