Venstre snudde til beste for Tveit Gard

Med knappast mogeleg margin vedtok fylkslandbruksstyret i går at Tveit Gard AS likevel skal få konsesjon til å eiga landbruksskulegarden i Nedstrand.