Mellom koturner og konteinere

Christian Østbø har lærlingplass hos Baker Atlas, som levererutstyr og tjenester til oljeindustrien. Han fylte 20 år i januar.Det siste året har mye av tiden hans gått med til å drive ablegøyerog spille komedie.