En politisk hastesak

Kabelsaken på Gautesete vant raskt politisk gehør, og etter det Aftenbladet erfarer står flertallet i kommunens Forhandlingsutvalg, hvor pressen ikke har adgang til møtene, bak beslutningen om å finne fram seks millioner kroner.