Vil inn i «EU» på Nord-Jæren

Rådmannen i Strand vil være med i Rogalands mini-EU.