Støy på nødfrekvens

Nødkanalen for skipsfart, kanal 16, ble forstyrret med støy i helenatt til torsdag. For båter som befant seg nært til kilden varfrekvensen da tidvis ubrukelig.