Kjemper for brannstasjonen

Brannsjef Eivind L. Rake i Sandnes mener at brannstasjonen i Oltedal bør få leve. Ifølge lover og forskrifter kan stasjonen legges ned, men brannsjefens risikoanalyse konkluderer likevel med at det vil medføre uakseptabel risiko å stenge dørene.