Rennfast tåler uke uten pumping

Bølgene går kvite på Byfjorden, og yrregnet får fart av vinden.