Utlendinger tar fjøsstellet mens bonden drar på jobb

Bønder på Jæren leier billige østeuropeere til å stelle fjøset,mens de selv går på jobb, hevder bonde Gunnar Årsvoll, som frykterat bruken av utlendinger skal undergrave hele landbruket.